Please enable Javascript And Refesh (F5)

Bảng kích thước các họ chip linh kiện dán - Viet Nhap. Com
no comments

Bảng kích thước các họ chip linh kiện dán

Bảng giá trị có các loại sau: 

* Đối với tụ điện: 0402,0504,0603,0805,1005,1206,1505,1510,1805,1808, 1812,1825,2005,2010,2213,2220,2225,2611,2815.

* Đối với cuộn cảm: 0201,0402,0603,0804,0805,0806,1206,1210,1804,1806, 1812.

* Đối với điện trở: 0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,1806,1812,2010, 2512.

* 01005 – 0.016″ × 0.008″ (0.4 mm × 0.2 mm)
* 0201 – 0.024″ × 0.012″ (0.6 mm × 0.3 mm)
* 0402 – 0.04″ × 0.02″ (1.0 mm × 0.5 mm)
* 0603 – 0.063″ × 0.031″ (1.6 mm × 0.8 mm)
* 0805 – 0.08″ × 0.05″ (2.0 mm × 1.25 mm)
* 1206 – 0.126″ × 0.063″ (3.2 mm × 1.6 mm)
* 1812 – 0.18″ × 0.12″ (4.6 mm × 3.0 mm)
* 2512 – 0.25″ × 0.12″ (6.3 mm × 3.0 mm)

Tham khảo từ wikipedia, và nhận thấy hợp lý.

Vd: con 0805, thì bên hệ mm nó ký hiệu là 2012. Riêng đồng chí 0201 thì bên này nó thành 0603. Thằng 0603 bên này, nó thành 1608. Khi nhìn thấy hàng ký hiệu 1608 và 2012 thì biết nó là ký hiệu hệ mm. Còn các dòng 0603, 0805 thì nó lại theo hệ mil. Có cái thằng dễ nhầm lẫn, là thằng 0603.

Nguồn gốc xuất xứ của các đồng chí khác nhau, cho nên các đồng chí tên tuổi họ hàng khác nhau, mặc dù các đồng chí vẫn có tay, chân, hai con mắt và một cái lỗ mũi.

Chỗ này cần ghi chú để khi các bạn đi mua linh kiện không bị nhầm lẫn, nếu thấy nó kí hiệu theo kiểu nào thì cứ theo kiểu đó mà tiến.

avatar