Please enable Javascript And Refesh (F5)

Cradle scFLOW v14.0 Build 20180426 x64 – Phân tích nhiệt chất lỏng đa lớp - Viet Nhap. Com
no comments

Cradle scFLOW v14.0 Build 20180426 x64 – Phân tích nhiệt chất lỏng đa lớp

scFLOW được phát triển để trở thành công cụ tiên tiến mới với bề rộng của các công nghệ mới và các tính năng thực tế đơn giản. Phần mềm này hiện được trang bị một bộ giải mới được thiết kế với độ ổn định cao hơn và tốc độ tính toán nhanh gấp ba lần so với trước đây. Bộ tiền xử lý mới giúp người dùng cấp mục nhập xây dựng các mô hình phức tạp và các mắt lưới chất lượng cao.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải xuống phần mềm trước và sau đó giải nén nó.
2. Bắt đầu quá trình cài đặt bằng cách chạy tệp Setup.exe.
3. Trong bước Loại giấy phép, hãy chọn tùy chọn Cấp phép Cradle.
4. Cuối cùng, bỏ chọn quá trình cài đặt Cradle License Manager và nhấn Cancel.
5. Từ thư mục Crack, sao chép thư mục Cradle tại vị trí cài đặt phần mềm (theo mặc định, C: \ Program Files) và thay thế các tập tin trước đó.
6. Chạy tệp SolidSQUADLoaderEnabler.reg từ thư mục Crack và cho phép thực hiện các thay đổi cần thiết.
7. Mở tập tin optimus.bat nằm trong C: \ Program Files \ Cradle \ Common14 \ Programs_x64 \ bin với phần mềm Notepad.
8. Tìm các mục sau:

đặt NOESIS_LICENSE_FILE = ……….

9. Thay thế các mục sau và lưu các thay đổi:

đặt NOESIS_LICENSE_FILE = C: \ Program Files \ Cradle \ cradle_SSQ.dat

10. Chạy tệp SolidSQUADLoaderEnabler.reg từ thư mục Crack và cho phép các thay đổi cần thiết.
11. Chạy phần mềm.
12. Đăng nhập vào Tùy chọn> Công cụ Giấy phép> Công cụ Thiết lập Máy khách.
13. Trong phần License Search Path, nhập mục C: \ Program Files \ Cradle \ cradle_SSQ.dat.
14. Khởi động lại hệ thống của bạn một lần.
15. Phần mềm này có đầy đủ chức năng và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

avatar