Please enable Javascript And Refesh (F5)

Hướng dẫn chi tiết cài đặt firmware máy in 3D - Viet Nhap. Com
no comments

Hướng dẫn chi tiết cài đặt firmware máy in 3D

Cài đặt số bước của động cơ trên mỗi đơn vị chiều dài (mm)

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {100,100,4000,84}

Đây là dòng chúng ta sẽ chỉnh số bước của động cơ trên 1 mm. Công thức tính cho trục X và Y là: số step*16/(số răng của puli*2). Động cơ của mình là 200 step*16/(16 răng*2) =100. Với trục Z, ta tính theo bước ren của trục bạn sử dụng. Mình dùng trục 5mm với bước ren 0,8mm nên sẽ có 200*16/0,8 = 4000. Với extruder bạn phải căn cứ vào tỉ lệ các bánh răng mà extruder sử dụng, của mình là loại 38 răng, mỗi răng 1mm nên sẽ có 200*16/38= xấp xỉ 84.

Cài đặt tốc độ, gia tốc

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 1, 25} // (mm/sec)

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {500,500,40,10000}

Các mục này các bạn có thể chỉnh sửa tùy thuộc vào công suất động cơ và kích thước máy của các bạn. Tuy nhiên, không nên để cao quá để tránh việc rung!

Đối với mội loại truyền động, dựa vào công thức lý thuyết bạn đọc có thể tính được số bước/mm lý thuyết cần thiết để đưa vào chương trình điều khiển (GRBL, Marlin hoặc Repetier Firmware). Tuy nhiên để đạt được kết quả chính xác nhất, sau khi nạp chương trình điều khiển với số bước/mm lý thuyết, cần phải hiệu chỉnh thực tế trên máy in 3D hoặc CNC mini. Các bước tiến hành như sau:

Số bước/mm lý thuyết đối với truyền động đai răng:

Số bước/mm lý thuyết: LT = (360/A*B)/(C*D)

  • Đối với đai răng GT2 , C = 2mm.
  • Đối với puli GT2  D = 16 hoặc 20 răng

Để xem tiếp bài viết này: Bạn có thể xem online hoặc download bài viết này tại đây

avatar