Please enable Javascript And Refesh (F5)

Learning SolidWorks 2015 – Khóa học SolidWorks 2015 bằng video - Viet Nhap. Com
no comments

Learning SolidWorks 2015 – Khóa học SolidWorks 2015 bằng video

InfiniteSkills – Learning SolidWorks 2015 – Khóa học SolidWorks 2015 bằng video

Trong khóa học Learning SolidWorks 2015 , tác giả Dean Kerste  sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một bản vẽ , mô hình 3D và hướng dẫn sử dụng các công cụ vẽ trong SolidWorks.Khóa học được thiết kế cho người mới bắt đầu, có nghĩa là dù bạn là bất cứ ai cũng đề có thể học một cách dễ dàng.

 

Một vài hình anh sau khi tải về khóa học :

InfiniteSkills – Learning SolidWorks 2015 – Khóa học SolidWorks 2015 bằng video

 

InfiniteSkills – Learning SolidWorks 2015 – Khóa học SolidWorks 2015 bằng video
 
Các phần chính của khóa học :
Here is a quick Table of Contents for this course:
01. Introduction
02. Sketching Basics
03. Intermediate Sketching
04. SOLIDWORKS Features Basics
05. Intermediate SOLIDWORKS Features
06. Modelling A Part
07. Assembly Basics
08. Intermediate Assemblies
09. Drawings
10. Drawing Annotations
11. Conclusion

Thông tin khóa học :

Trang chủ : InfiniteSkills
Định dạng video : MP4
Thời lượng : 7.75 giờ với 118 bài dạy
Dung lượng : Khoảng hơn 1GB

Tải về khóa học : Google Drive

avatar