Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game TT Isle of Man – Ride on the Edge [16.12 GB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game TT Isle of Man – Ride on the Edge [16.12 GB] Full Google Drive

Đối với người đi xe đạp, có hai loại đua tốc độ: Isle of Man TT và phần còn lại. Không có chủng tộc nào khác làm mệt mỏi cho xe máy và đòi hỏi người đi xe. Hãy đón nhận thử thách của Snaefell núi nhiên: tất cả 37,73 dặm một cách trung thực sao chép với các nhà vô địch và xe đạp của họ. Ghi nhớ từng phần của khóa học, xoay quanh mỗi khúc cua để hoàn thiện, giữ sự tập trung của bạn trong suốt 6 vòng, có được thời gian tốt nhất và viết tên của bạn cùng với các nhà vô địch vĩ đại nhất.


– THE MOUNTAIN SNAEFELL COURSE trung SAO CHÉP: 37,73 dặm đường và 264 khúc cua cho một cuộc chạy đua mà là dài hơn và khó khăn hơn tất cả GP mạch với nhau.
– 25 tay đua chính thức và 38 xe gắn máy siêu nhẹ chạy dọc theo những con đường núi với tốc độ trên 180 mph.
– RIDING REALISTIC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT bởi RIDERS TT THỰC TẾ

TT Isle of Man - Ride on the Edge PS4
TT Isle of Man – Ride on the Edge PS4

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

Game dành cho máy PS4

– a PS4 with Firmware 5.05
– a computer to run the PS4 Exploit Host :
https://github.com/Al-Azif/ps4-exploit-host/releases

Hướng dẫn cài đặt

– Tải về file .PKG trên google drive

– Cấu hình PS4 của bạn để sử dụng IP của máy tính làm máy chủ DNS

– Định dạng ổ đĩa /USB của bạn thành exFAT (Format)

– Sao chép tệp .pkg của chúng tôi vào thư mục gốc của ổ USB

– Cắm ổ USB của bạn vào một trong các cổng USB của PS4

– Dùng ps4-hen-vtx để kích hoạt Package Installer

– Cài đặt .pkg của chúng tôi và bắt đầu trò chơi

– Thưởng thức !


– Unpack PS4 Exploit Host on your computer
– Configure your PS4 to use your computer\’s IP as DNS servers
– Format your USB drive/key to exFAT
– Copy our .pkg file to the root of your USB drive/key
– Plug your USB drive/key to one of the USB ports of your PS4
– On your PS4, go to \’Settings\’, \’User\’s Guide\’
– Start one of the HEN exploits
– Go to Debug Settings / Game / Package Installer
– Install our .pkg and start the game
– Enjoy !

avatar