Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive

Đã bao giờ bạn tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với bưu kiện của bạn trên đường đến đích? Hãy tưởng tượng điều này trong trò chơi Boxes Inc.

Bạn là nhân viên dịch vụ kiểm định bưu kiện. Nhiệm vụ của bạn là kiểm tra và sắp xếp bưu kiện đến. Bạn sẽ kiểm tra bưu kiện và phong bì bằng cách sử dụng “Quy tắc Sách” và các công cụ khác như: máy quét, cân, v.v.

Ảnh chụp màng hình Game

Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive
Game Boxes Inc x64 [1.67 GB] Full Google Drive

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

MINIMUM:

    • OS: Windows Vista SP1+
    • Processor: 2nd generation Core i3, AMD A6, or higher
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: GeForce GTX 570 / Radeon HD 7870
    • Storage: 2 GB available space

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar