Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition PS4 [3.01 GB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

The Witch and the Hundred Knight: Revival Edition PS4 [3.01 GB] Full Google Drive

Hai phù thủy mạnh mẽ đã chiến đấu với nhau trong hơn một trăm năm. Bây giờ, phù thủy Swamp đã giải phóng Dark Knight huyền thoại, và tìm cách tiêu diệt Phù thủy rừng một lần và mãi mãi!

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

Game dành cho máy PS4

– a PS4 with Firmware 4.05

– a computer to run the PS4 Exploit Host :

Hướng dẫn cài đặt

– Tải về file .PKG trên google drive

– Cấu hình PS4 của bạn để sử dụng IP của máy tính làm máy chủ DNS

– Định dạng ổ đĩa /USB của bạn thành exFAT (Format)

– Sao chép tệp .pkg của chúng tôi vào thư mục gốc của ổ USB

– Cắm ổ USB của bạn vào một trong các cổng USB của PS4

– Dùng ps4-hen-vtx để kích hoạt Package Installer

– Cài đặt .pkg của chúng tôi và bắt đầu trò chơi

– Thưởng thức !


– Unpack PS4 Exploit Host on your computer
– Configure your PS4 to use your computer\’s IP as DNS servers
– Format your USB drive/key to exFAT
– Copy our .pkg file to the root of your USB drive/key
– Plug your USB drive/key to one of the USB ports of your PS4
– On your PS4, go to \’Settings\’, \’User\’s Guide\’
– Start one of the exploits, i.e. CelesteBlue123/LightningMods\’ one
– Go to Debug Settings / Game / Package Installer
– Install our .pkg and start the game
– Enjoy !

avatar