Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game Into the Breach [152.55 MB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game Into the Breach [152.55 MB] Full Google Drive

Những tàn dư của nền văn minh nhân loại đang bị đe dọa bởi những sinh vật khổng lồ sinh sản bên dưới trái đất. Bạn phải kiểm soát mechs mạnh mẽ từ tương lai để giữ mối đe dọa ngoài hành tinh này. Mỗi nỗ lực cứu thế giới thể hiện một thách thức mới được tạo ngẫu nhiên trong trò chơi chiến lược theo lượt này từ các nhà sản xuất của FTL.

Ảnh chụp màng hình Game

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

MINIMUM:

    • OS: Windows Vista/7/8/10
    • Processor: 1.7+ GHz or better
    • Memory: 1 GB RAM
    • Graphics: Must support OpenGL 2.1 or higher. Intel HD 3000 or better.
    • Storage: 300 MB available space

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar