Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game War for the Overworld – The Under Games Expansion Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game War for the Overworld – The Under Games Expansion Full Google Drive

The Under Games là một giải đấu chiến dịch bảy cấp được thiết lập trên nhiều chế độ chơi khác nhau. Chọn từ Underlords mới với các kiểu chơi độc đáo, sau đó khai thác chúng với phần còn lại trong cuộc thi loại trực tiếp do Mendechaus khát máu (Richard Ridings) tổ chức. Bạn có thể giành chiến thắng The Under Games và dẫn đầu cuộc chiến vào thế giới Overworld không?

Ảnh chụp màng hình Game

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

MINIMUM:

   • OS: Windows 7 Service Pack 1 , Windows 8 , Windows 10
   • Processor: Dual Core CPU @ 2.5GHz
   • Memory: 4GB RAM
   • Graphics: Nvidia GT450 series with 512MB RAM or better, ATI 4870HD with 512MB RAM or better
   • G3D Mark: 1500
   • Hard Drive: 7GB available space (may increase in the future)
   • Sound: Speakers or headphones

RECOMMENDED:

   • OS: Windows 7 (64-bit) Service Pack 1, Windows 8 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
   • Processor: Quad Core CPU @ 2.5GHz
   • Memory: 8GB RAM
   • Graphics: Nvidia GTX 560 series with 1GB RAM or better, Radeon 8950 HD with 1GB RAM or better
   • G3D Mark: 3000
   • Hard Drive: 10GB available space (may increase in the future)
   • Sound: Speakers or headphones

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar