Please enable Javascript And Refesh (F5)

Star Wars Knights of the Old Republic I + II The Sith Lords - Viet Nhap. Com
no comments

Star Wars Knights of the Old Republic I + II The Sith Lords

Star Wars Knights of the Old Republic I + II The Sith Lords

Năm năm sau các sự kiện từ các chiến thắng của Star Wars® Knights of the Old Republic ™, các Lord of Sith đã săn đuổi Jedi đến bờ vực tuyệt chủng và sắp sửa đánh tan Old Republic. Với đơn đặt hàng Jedi bị hủy hoại, hy vọng duy nhất của Republic là một Jedi đang đấu tranh để kết nối lại với Force. Là Jedi, bạn sẽ phải đối mặt với quyết định thảm khốc nhất của thiên hà: Làm theo các mặt ánh sáng hoặc succumb vào bóng tối …

 

Hình ảnh trong game

 

Video trong game

 
avatar