Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game The Forest [2.46 GB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game The Forest [2.46 GB] Full Google Drive

Là người sống sót duy nhất của một vụ tai nạn máy bay chở khách, bạn thấy mình trong một khu rừng bí ẩn chiến đấu để sống sót chống lại một xã hội của những người đột biến ăn thịt người.

Xây dựng, khám phá, tồn tại trong mô phỏng kinh dị sống sót đầu tiên đáng sợ này.

Ảnh chụp màng hình Game

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

MINIMUM:

  • OS: Windows 7
  • Processor: Intel Dual-Core 2.4 GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce 8800GT
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 5 GB available space
  • Sound Card: DirectX®-compatible
  • Additional Notes: 32bit windows users need to ensure they have at least 4gb of ram usable on their system.
RECOMMENDED:

  • OS: Windows 7
  • Processor: Quad Core Processor
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: NVIDIA GeForce GTX 560
  • DirectX: Version 9.0
  • Storage: 5 GB available space
  • Sound Card: DirectX®-compatible

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar