Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game Icewind Dale Enhanced Edition [1.89 GB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game Icewind Dale Enhanced Edition [1.89 GB] Full Google Drive

Ở cực bắc của Forgotten Realms là vùng lãnh nguyên băng giá được gọi là Icewind Dale. Cuộc hành trình sâu vào cột sống của các ngọn núi thế giới, một lãnh thổ khắc nghiệt và không khoan nhượng được giải quyết bởi những người dân gian khổ nhất. Gặp những con thú đáng sợ đã học được sự tinh ranh và hung hăng cần thiết để tồn tại trong số những đỉnh núi phủ tuyết. Đối đầu với một điều ác mà các mưu đồ bên dưới các dòng sông băng và sườn núi bị tàn phá để phá hủy sự tàn phá khi đối mặt với Faerûn. Đây là thế giới của Icewind Dale: Enhanced Edition.

Ảnh chụp màng hình Game

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

MINIMUM:

    • OS: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, or Windows 10
    • Processor: Intel Core 2 Duo or equivalent
    • Memory: 1 GB RAM
    • DirectX: Version 9.0c
    • Storage: 2 GB available space

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar