Please enable Javascript And Refesh (F5)

Space Invaders Extreme - Viet Nhap. Com
no comments

Space Invaders Extreme

công ty của chúng tôi là toàn cầu. Sử dụng máy móc lớn để phá hủy các tòa nhà khổng lồ hoặc đi gần và cá nhân và sử dụng búa của bạn. Mua tài sản đất đai, nâng cấp máy móc của bạn và thuê công nhân ở những nơi khác nhau trên thế giới.

 

Screenshot game

  • Requires a 64-bit processor and operating system
  • OS: Windows7/8.1/10 (64bit)
  • Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2410M 2.30GHz
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 64MB
  • DirectX: Version 11
  • Storage: 600 MB available space
  • Sound Card: DirectSound-compatible
  • Additional Notes: Requires an internet connection. Controller must be activated in Steam.
avatar