Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game Battlestar Galactica Deadlock: The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game Battlestar Galactica Deadlock: The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive

Tình cảm chống Caprican đe dọa liên minh Quorum. Bất mãn và bi quan lan rộng khắp các thuộc địa. Trong khi các chính trị gia và các nhà ngoại giao điên cuồng đàm phán để giữ liên minh với nhau, Hạm đội thuộc địa nhận được một yêu cầu kỳ lạ từ Aquaria. Đó là sự khởi đầu của một chuỗi các sự kiện có thể thay đổi thủy triều của cuộc chiến…

Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive
Game Battlestar Galactica Deadlock The Broken Alliance [5.10 GB] Full Google Drive

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

MINIMUM:

  • OS: Window 7, 8, 8.1 or 10
  • Processor: 2.0GHz or higher
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: 1GB NVIDIA Geforce 460/ATI Radeon HD 5770 or better
  • DirectX: Version 11
  • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card
  • Additional Notes: Broadband Internet connection for multiplayer required for Multiplayer
RECOMMENDED:

  • OS: Window 7, 8, 8.1 or 10
  • Processor: 2.5GHz or higher
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: 2GB ATI Radeon HD 7970, 2GB NVIDIA GeForce GTX 770 or better
  • DirectX: Version 11
  • Sound Card: DirectX Compatible Sound Card
  • Additional Notes: Broadband Internet connection for multiplayer required for Multiplayer

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar