Please enable Javascript And Refesh (F5)

Game SPORE™ Collection Full Google Drive - Viet Nhap. Com
no comments

Game SPORE™ Collection Full Google Drive

Từ tế bào đơn đến thiên hà, phát triển sinh vật của bạn trong một vũ trụ sáng tạo của riêng bạn.
Chơi qua 5 giai đoạn tiến hóa của Spore: Cell, Creature, Tribe, Civilization và Space. Mỗi giai đoạn có phong cách riêng, thách thức và mục tiêu riêng. Bạn có thể chơi như thế nào bạn chọn ?? bắt đầu trong tế bào và nuôi dưỡng một loài từ sinh vật tidepool khiêm tốn cho du khách giữa các thiên hà, hoặc nhảy thẳng vào và xây dựng các bộ lạc hoặc nền văn minh trên các hành tinh mới. Những gì bạn làm với vũ trụ của bạn là tùy thuộc vào bạn.
Spore cung cấp cho bạn một loạt các công cụ tạo mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng để bạn có thể tạo mọi khía cạnh của vũ trụ: sinh vật, phương tiện, tòa nhà và thậm chí cả các ngôi sao. Trong khi Spore là một trò chơi đơn, sáng tạo của bạn được tự động chia sẻ với những người chơi khác cung cấp vô số thế giới để khám phá và chơi.

Ảnh chụp màng hình Game

Video Trailer Game

Yêu cầu hệ thống để chơi Game

 

  • Supported OS: Microsoft Windows® XP with Service Pack 1 and Vista
  • Processor: 2.0 GHz Intel Pentium® 4 or equivalent
  • Memory: 512 MB RAM (768 MB RAM for Vista)
  • Graphics: 128 MB Video Card, with support for Pixel Shader 2.0
  • DirectX®: The latest version of DirectX 9.0c or higher
  • Hard Drive: At least 4 GB of hard drive space, with at least 1 GB additional space for creations

Hướng dẫn cài đặt

1. Giải nén
2. Mount file ISO ra ổ đia ( Nếu là win 10 thì nhấp đôi vào, win 7 thì cài ultraiso để Mount )
3. Cài game bằng cách chạy file setup.exe
4. Copy toàn bộ file trong thư mục /Cr@ck và chéo vào thư mục cài game (ghi đè lên file đã có)
5. Play the game.

avatar