Please enable Javascript And Refesh (F5)

Surviving Mars - Viet Nhap. Com
no comments

Surviving Mars

Thuộc địa Hỏa tinh và khám phá những bí mật của cô, với số thương vong nhỏ nhất. Chào mừng Trang chủ! Đã đến lúc yêu cầu bồi thường của bạn trên Red Hành tinh và xây dựng các thuộc địa đầu tiên hoạt động của con người trên sao Hỏa! Tất cả các bạn cần nguồn cung cấp, oxy, hàng thập kỷ đào tạo, kinh nghiệm với bão cát, và thái độ có thể làm để khám phá mục đích của những người những khối đen lạ xuất hiện không nơi nào.

Screenshot game

  • OS: Windows 7 64-bit or newer
  • Processor: 4th Generation Intel i3 CPU or equivalent
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: HD 4600/Geforce 620/Radeon 6450 or equivalent GPUs with 1 GB of video RAM
  • Storage: 6 GB available space
RECOMMENDED:

  • OS: Windows 7 64-bit or newer
  • Processor: 5th Generation Intel i5 CPU or equivalent
  • Memory: 8 GB RAM
  • Graphics: Geforce 750 Ti or equivalent with 4GB of video RAM
  • Storage: 6 GB available space
avatar