Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheats cho mối quan hệ - Viet Nhap. Com
no comments

The Sims Cheats cho mối quan hệ

Bạn có thể điều chỉnh mối quan hệ của Sims bằng cách sử dụng modifyrelationship yoursimfirst yoursimlast targetsimfirst targetsimlast x relationshiptype. Relationship type ở đây có thể là Friendship_main or Romance_Main với X là phần trăm cột tình cảm của Sims. Để cải thiện hoặc làm xấu đi mối quan hệ của một ai đó, bạn chỉ cần làm tương tự như thế này:

  • modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth 100 Friendship_main – Bella và Mortimer bây giờ sẽ trở thành bạn thân 
  • modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth -100 Friendship_main – cheat code này sẽ giúp Bella và Mortifer trở thành kẻ thù
  • modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth 100 Romance_main – Bây giờ cả hai sẽ trở thành tri kỉ nếu cả người đồng thời có level bạn thân cao
  • modifyrelationship Bella Goth Mortimer Goth -100 Romance_main – Thanh tình cảm của họ trở thành màu đỏ 
avatar