Please enable Javascript And Refesh (F5)

The Sims Cheats cho traits, phần thưởng & phần thưởng nguyện vọng - Viet Nhap. Com 
no comments

The Sims Cheats cho traits, phần thưởng & phần thưởng nguyện vọng

Loading...

Traits có thể đã được chọn sẵn cho Sims, cũng như điểm thưởng thỏa mãn có được từ hoàn thành các nguyện vọng. Cheats code dùng để thêm hoặc bớt chúng là Traits.equip_trait X hoặc Traits.Remove_trait X. 

  • Traits.equip_trait Active – the regular trait, active
  • Traits.equip_trait Antiseptic – Hygiene decays at half rate (Reward)
  • Traits.equip_trait EpicPoet – If you’re looking for Poetic to make the Book of Life, this is one that is named oddly
  • Traits.equip_trait Hardlyhungry – Hunger decays at half rate
  • Traits.equip_trait Independent – Social decays at half rate
  • Traits.equip_trait Neverweary – Never Weary, which makes Energy deplete at half the usual rate.
  • Traits.equip_trait SteelBladder – Bladder won’t decay
  • Traits.equip_trait Web_master – Webmaster Reward trait for completion of the Computer Whiz Aspiration

BÌNH LUẬN

avatar