Please enable Javascript And Refesh (F5)

A4ScanDoc v1.9.8.2 – Phần mềm quét tài liệu - Viet Nhap. Com
no comments

A4ScanDoc v1.9.8.2 – Phần mềm quét tài liệu

A4ScanDoc là một giải pháp phần mềm đơn giản và hữu ích cung cấp cho bạn một phương tiện đơn giản để quét nhiều tài liệu.
Với giao diện thân thiện, bạn có thể nhanh chóng lưu các tài liệu được quét sang định dạng BMP, TIFF, JPG hoặc PNG.

 
avatar