Please enable Javascript And Refesh (F5)

[DOWNLOAD]AdwCleaner 7.1.0.0 FULL CR@CK + FSHARE
no comments

AdwCleaner 7.1.0.0 Final – Phần mềm loại bỏ quảng cáo trên trình duyệt

AdwCleaner loại bỏ các thanh công cụ gây phiền nhiễu, các add-on được cài đặt trên trình duyệt, các phần mềm quảng cáo, loại bỏ phần mềm không mong muốn hay các hijacker trên máy tính của bạn.

Tính năng của ứng dụng loại bỏ phần mềm quảng cáo AdwCleaner

Loading…
  • Loại bỏ thanh công cụ được cài đặt bởi phần mềm thứ 3 trên trình duyệt.
  • Loại bỏ phần mềm quảng cáo, phần mềm không mong muốn.
  • Loại bỏ các hijacker.
  • Hoàn toàn miễn phí.
  • Không cần cài đặt

AdwCleaner có một giao diện khá đơn giản, nhưng thu hút và rất rõ ràng. Các chức năng chính đều được hiển thị đầy đủ trên giao diện này.

AdwCleaner nhắm vào một loạt các chương trình không mong muốn (PUP/LPI), có thể gỡ quảng cáo và đảo ngược tác dụng của phần mềm độc hại đã chiếm trang chủ trên trình duyệt của bạn.

avatar