Please enable Javascript And Refesh (F5)

Altair Flux v2018.0.0 Build 2336 x64 – Phần mềm mô phỏng cho các hệ thống nhiệt và điện từ - Viet Nhap. Com
no comments

Altair Flux v2018.0.0 Build 2336 x64 – Phần mềm mô phỏng cho các hệ thống nhiệt và điện từ

Khả năng
Mô tả hình học hiệu suất cao

– Người nhặt và mô hình nhúng với các cấu trúc mô hình hóa đầy đủ
– Nhập và xuất CAD nâng cao
– Đánh bại và đơn giản hóa các khả năng
– Một môi trường chuyên dụng cho việc thiết kế máy quay điện trong các
mô hình 2D và 3D – Khả năng mô hình hóa bằng mô hình Skew tránh phân tích 3D dài nhờ các mô hình 2.5D.

Một máy phát điện lưới dễ dàng và linh hoạt
Flux cung cấp công nghệ khác nhau lưới có thể được trộn lẫn trong cả 2D và tình huống 3D để giúp người dùng nhanh chóng có được một lưới chính xác:
– lưới tự động thông minh và điều khiển bằng tay Phạt tiền kích thước và phân phối lưới
– lưới liên kết giữa giống hệt các đơn vị hình học
– sàng lọc lưới tự động trong quá trình giải quyết trong 2D & 3D.

Các tính chất vật lý nâng cao để tính toán hiệu năng cao
Một loạt các mô hình vật lý để mô phỏng hành vi tần số thấp của các thiết bị điện từ.
– Từ: Tĩnh, trạng thái ổn định AC từ, thoáng qua
– Điện: điện, dẫn, trạng thái ổn định AC điện
– nhiệt: Steady trạng thái AC nhiệt, thoáng
– khớp nối nhiệt: Electro-nhiệt, magneto-nhiệt
– Embedded mạch điện và khả năng chuyển động cơ thể cứng nhắc

kỹ thuật xây dựng mô hình nâng cao cho kết quả chính xác và nhanh chóng:
– không ăn khớp cuộn
– vùng Thin đại diện bởi mô hình bề mặt (không cần phải lưới dày)
– hành vi tài liệu đẳng hướng phi tuyến tính, mô hình trễ
– Skin và gần Thiệt hại trong cuộn

quá trình giải quyết: Một giải nhanh và mạnh mẽ
giải đầy đủ tham số cho phép hình học hay tham số vật lý quét
– Một số giải thuật tuyến tính lặp hoặc trực tiếp với đa xử lý (tính toán song song)
– Những người giải quyết phi tuyến tính mạnh mẽ.
– Nghiên cứu tham số phân tán trên nhiều lõi hoặc máy.

Kết quả sau khi xử lý: Hiển thị kết quả của bạn và thuyết phục
Flux cung cấp một bộ xử lý sau cùng hoàn chỉnh và linh hoạt cho phép bạn phân tích các kết quả từ việc giải quyết nhiều thông số. Nó cung cấp truy cập vào các số lượng khác nhau như:
– Tiềm năng, mật độ thông lượng, nhiệt độ, điện và từ trường
– Số lượng toàn cầu: thông lượng từ, inductances, năng lượng lưu trữ
– Sắt mất mát, Joule mất trong conductors, hiệu ứng da hiệu quả
– Số lượng trên các thành phần điện: hiện tại, điện áp, điện, tự cảm
– Số lượng cơ học: vị trí, vận tốc, lực, mô men, tốc độ

Tương thích Phần mềm
Tích hợp phần mềm là một chiến lược quan trọng cho Flux. Do đó, trao đổi dữ liệu giữa Flux và phần mềm hiện tại của bạn bây giờ đơn giản hơn bao giờ hết.

Đổi mới trong mô hình 3D
Tìm kiếm các giải pháp sáng tạo mới, thiết kế, tạo điều kiện tích hợp và tính chặt chẽ của các hệ thống hiện nay được làm bằng 3D.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar