Please enable Javascript And Refesh (F5)

Altair FluxMotor v2018.0 x64 – Công cụ thiết kế máy và mạch điện Motor - Viet Nhap. Com
no comments

Altair FluxMotor v2018.0 x64 – Công cụ thiết kế máy và mạch điện Motor

Tăng năng suất cao
– Tự động điều khiển quy trình công việc – Cung cấp
giải pháp quản lý dự án dễ sử dụng, cho phép truy cập nhanh vào các nghiên cứu trước đây và quản lý đầy đủ các sản phẩm
– Tạo ra động cơ điện và Đánh giá tiềm năng kinh tế-kỹ thuật của nó trong vòng vài phút

 

Không thỏa hiệp về độ chính xác
– Dựa trên công nghệ tối ưu hóa, Fluxmotor giúp giảm thời gian tính toán ở mức tối thiểu, trong khi duy trì kết quả chính xác
– tính toán phương pháp một cách khôn ngoan bằng cách sử dụng công suất cao của mô hình phần tử hữu hạn
– Cài đặt thích nghi với nhiệm vụ mức độ chính xác so với kết nối nhanh chóng

cho các nghiên cứu tiên tiến
– Xuất khẩu dự án dễ dàng đến Flux để thực hiện các nghiên cứu tiên tiến như tính lệch tâm, vibro-acoustic, v.v …
– Bất cứ lúc nào, dự án Flux được tham số đầy đủ, với tất cả các thuộc tính vật lý được nhúng, đã sẵn sàng để được giải quyết trong môi trường Flux.

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm bằng cách chạy tệp Setup.exe.
2. Sao chép nội dung của thư mục Cr@cked File vào C: \ Altair và thay thế các tệp tin trước.
3. Phần mềm được kích hoạt hoàn toàn và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế.

Yêu cầu hệ thống

– Windows 7 SP1 (64-bit)
– Windows 10 (64-bit)

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar