Please enable Javascript And Refesh (F5)

Download Altium Designer v15.1.8 Full Crack + Fshare
no comments

Altium Designer v15.1.8 – Phần mềm thực hiện Schematic, Thiết kế PCB và Phân tích vi mạch

Kết quả hình ảnh cho Altium Designer

 

Altium Designer

Altium Designer là một gói phần mềm EDA cho bảng mạch in, FPGA và thiết kế phần mềm nhúng, và thư viện liên quan và tự động hóa quản lý phát hành. Nó được phát triển và tiếp thị bởi Altium Limited của Úc.

avatar