Please enable Javascript And Refesh (F5)

Autodesk Eagle v8.7.0 x64 – Phần mềm Thiết kế vi mạch điện tử - Viet Nhap. Com
no comments

Autodesk Eagle v8.7.0 x64 – Phần mềm Thiết kế vi mạch điện tử

Autodesk Eagle v8.7.0 x64

EAGLE là viết tắt, viết tắt của Trình biên tập Bố cục Đồ hoạ Dễ dàng Áp dụng. Phần mềm đoạt giải thưởng này cung cấp các giải pháp thiết kế PCB thân thiện, mạnh mẽ và giá cả phải chăng, bao gồm Schematic Capture, Board Layout và Autorouter. Chương trình Ngôn ngữ Người dùng cho phép các tính năng như mô phỏng và hình ảnh 3D.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar