Please enable Javascript And Refesh (F5)

[DOWNLOAD]BluffTitler Ultimate 14.0.0 FULL CR@CK + FSHARE
no comments

BluffTitler Ultimate 14.0.0 Full Cr@ck – Tạo hiệu ứng chữ 3D Video

BluffTitler Ultimate Full Crack là một phần mềm mà bạn có thể sử dụng để làm tiêu đề video 3D một cách rất dễ dàng và nhanh chóng. Bây giờ bạn có thể dễ dàng tạo ra các tiêu đề video trong các hình thức văn bản 3D và một loạt các không gian 3D giới thiệu ngoạn mục.

Trong phần mềm này cũng đã cung cấp một loạt các mẫu tiêu biểu và độc đáo mà bạn có thể sử dụng để tạo ra hình ảnh động 3D. Bạn không cần bất kỳ kỹ năng đặc biệt để sử dụng phần mềm này, bởi vì giao diện của ứng dụng này là rất đơn giản, vì vậy nó có thể dễ dàng hiểu được ngay cả bởi người mới bắt đầu.

Loading…

Với BluffTitler bạn có thể tạo video ngắn, hình ảnh động 3D ngoạn mục như:

 • Titles
 • Intros
 • Outros
 • Bumpers
 • Promos
 • Special effects

Các Hiệu ứng được tích hợp sẵn :

 • Golden beveled titles
 • Blood dripping titles
 • JPG textured titles
 • MPG textured titles
 • slimy titles
 • hairy titles
 • exploding titles
 • reflection mapped titles
 • twisted titles
 • cartoon shaded titles
 • golden glowing titles
 • spooky lightened titles
 • titles with silver spikes
 • jumbling titles
 • inverted titles
 • bounce titles
 • powerfield emitting titles
 • titles with flying hearts
 • pumping titles
 • plasma backgrounds
 • background videos morphing into donuts
 • particle effects
 • MP3 audio
 • morphing JPG pictures
 • exploding video backgrounds
 • fractal backgrounds
avatar