Please enable Javascript And Refesh (F5)

Chuyển đổi DWF sang DWG Converter v2018.0 – Chuyển đổi DWF sang DWG - Viet Nhap. Com
no comments

Chuyển đổi DWF sang DWG Converter v2018.0 – Chuyển đổi DWF sang DWG

Tính năng chính 
– Chuyển đổi DWF sang DWG và DXF
– Hỗ trợ tất cả các loại thực thể DWF xuất khẩu của AutoCAD, bao gồm vòng cung, vòng cung elip, hình elip, loại phông chữ đúng và vv
– Hỗ trợ DWF Multi- trang đặc điểm kỹ thuật
– Phục hồi lớp trong DWF, làm cho toàn bộ trang DWF
– Chất chiết xuất hình ảnh nhúng từ tập tin DWF
– cho phép bạn chuyển đổi một khả năng chuyển đổi Batch số không giới hạn các file DWF tại một thời điểm
– Nó là một chương trình độc lập, không cần AutoCAD

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Chứa nội dung của thư mục exe Cr@cked tại địa điểm cài đặt phần mềm * Sao chép và thay thế các tập tin trước đó.
3. Chạy phần mềm.

avatar