Please enable Javascript And Refesh (F5)

Do not Sleep v4.33 x86 / x64 – Tắt, Khởi động lại hoặc Windows Sleep Software - Viet Nhap. Com
no comments

Do not Sleep v4.33 x86 / x64 – Tắt, Khởi động lại hoặc Windows Sleep Software

Do not Sleep là một ứng dụng nhỏ nhưng mạnh mẽ để ngăn máy tính tắt hoặc khởi động bất kỳ hành động liên quan đến quyền lực khác.

 

Chương trình này không đòi hỏi bất kỳ cài đặt, có nghĩa là nó là xách tay. Nói cách khác, các mục đăng ký Windows của bạn sẽ không thay đổi, nhưng bạn cũng có thể đặt công cụ trên một thiết bị bên ngoài và chạy nó trên bất kỳ máy tính nào khác.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar