Please enable Javascript And Refesh (F5)

Download Pixologic ZBrush 4R8 P2 x64 - Viet Nhap. Com
no comments

Download Pixologic ZBrush 4R8 P2 x64

Giới thiệu

ZBrush là một công cụ điêu khắc kỹ thuật số kết hợp mô hình 3D / 2.5D, kết cấu và vẽ tranh. Nó sử dụng công nghệ “pixol” độc quyền (xem bên dưới), nơi lưu trữ thông tin về ánh sáng, màu sắc, chất liệu và độ sâu cho tất cả các đối tượng trên màn hình. Sự khác biệt chính giữa ZBrush và nhiều gói mô hình truyền thống là nó giống như điêu khắc hơn.

ZBrush 4R8

Hướng dẫn cài đặt

Chú ý: Ngắt mạng và cài đặt bình thường. Sau khi cài đặt tuyệt đối không mở phần mềm lên. Sau đó chép file Cr@ck vào thư mục cài đặt phần mềm

1. Run the ZBrush_4R8_Installer_WIN.exe file on behalf of the administrator and install the program on the computer.
2. Run the ZBrush_4R8_P2_Updater.exe file from the Update folder.
3. Copy the ZBrush.exe file from the Cr@ck folder to the destination folder with the replacement.
4. Have fun.

Chú ý:  

Link 1: ZBrush_4R8_Installer_WIN.exe ( File cài đặt ) – 1.01 GB 

Link 2: ZBrush_4R8_P2_Updater.exe ( File cập nhật ) – 106.6 MB

avatar