Please enable Javascript And Refesh (F5)

FinePrint v9.25 – Quản lý và kiểm soát phần mềm tiêu thụ mực in - Viet Nhap. Com
no comments

FinePrint v9.25 – Quản lý và kiểm soát phần mềm tiêu thụ mực in

FinePrint là một ứng dụng phần mềm được cho là để tối ưu hóa quá trình in tài liệu và do đó giúp bạn tiết kiệm mực và giấy bằng cách sử dụng một cửa sổ xem trước sáng tạo.

Cũng giống như dự kiến, chương trình sẽ hoạt động giống như một máy in ảo trên máy tính của bạn, do đó, để truy cập vào giao diện và các tính năng của nó, bạn phải nhấn ‘In’ trong bất kỳ ứng dụng Windows nào của bạn.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar