Please enable Javascript And Refesh (F5)

[DOWNLOAD] Geomagic Design X 2016 FULL CR@CK + FSHARE
no comments

Geomagic Design X 2016 v2.0.317 – Phần mềm kỹ thuật đảo ngược tiên tiến nhất trong thiết kế 3D

Geomagic Design X , phần mềm kỹ thuật đảo ngược toàn diện nhất của ngành, kết hợp CAD dựa trên lịch sử với xử lý dữ liệu 3D quét để bạn có thể tạo ra các mô hình rắn có thể chỉnh sửa giàu tính năng, tương thích với phần mềm CAD hiện có của bạn.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar