Please enable Javascript And Refesh (F5)

[DOWNLOAD] Inkscape v0.92.3 FULL CR@CK + FSHARE
no comments

Inkscape v0.92.3 – Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh vector

Kết quả hình ảnh cho Inkscape v0.92.3

Inkscape là một trình soạn thảo mã nguồn mở đồ họa vector tương tự như Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand, hay Xara X. Inkscape bộ gì ngoài là sử dụng các Scalable Vector Graphics (SVG), một tiêu chuẩn W3C XML dựa trên mở, như là định dạng gốc .
Ngược lại với raster (bitmap) đồ họa biên tập viên như Photoshop hoặc GIMP, Inkscape cửa hàng đồ họa của nó trong một định dạng vector.

Pass giải nén

hoquangdai.com

CHÚ Ý:

  • LINK DOWNLOAD 1 LÀ FILE X64
  • LINK DOWNLOAD 2 LÀ FILE X86
avatar