Please enable Javascript And Refesh (F5)

Logopress3 v2016 SP0.5 x64 – Plugin để thiết kế một loạt các khuôn mẫu trong SolidWorks - Viet Nhap. Com
no comments

Logopress3 v2016 SP0.5 x64 – Plugin để thiết kế một loạt các khuôn mẫu trong SolidWorks

Logopress3 Plugin mạnh mẽ cho thiết kế, khuôn ép khuôn và mở rộng mô hình có khả năng uốn và các yếu tố nó tự động đo cũng như toàn bộ hoặc một phần của kế hoạch để tách màn hình rộng .

Một tính năng quan trọng của phần mềm Logopress3:
– Tích hợp đầy đủ với môi trường SolidWorsk
– Thiết kế khuôn mẫu, kể cả khuôn tiêm
– Tách toàn bộ hoặc một phần của dự án
– Tính toán tự động các yếu tố Mô hình uốn cong

Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu hệ thống: (64 bit) SolidWorks 2014 SP5, 2015 SP5, 2016 SP0-SP0.3

Hướng dẫn cài đặt và Cờ rắc phần mềm

Lưu ý: Tên hệ thống của bạn phải hoàn toàn bằng tiếng Anh và chỉ có một sự kết hợp của các ký tự số và chữ cái.

1. Cài đặt plugin.
2 – Xóa tệp license.dat trong thư mục C: \ Program Files \ Logopress \ Logopress3 \ site.
3. Chạy ứng dụng SALDORX và nhấp vào trình đơn Logopress3 để chọn menuRegistrations/License Request
4. Tại thời điểm này, không nhập bất kỳ số nào trongRegistration Wizard và chỉ chọn phím Cancel
5. Đóng lại
6. Sao chép các tập tin trong thư mục ma vào thư mục trong đường dẫn cài đặt và chạy dưới quyền admin
7. Sau khi bạn chạy ma, bạn sẽ thấy ba trường như sau:

Computer Name:Nhập tên hệ thống của bạn, là sự kết hợp duy nhất giữa số và chữ cái tiếng Anh.
Địa chỉ MAC: Chọn địa chỉ MAC của hệ thống từ trình đơn và chọn Mac đầu tiên nếu có nhiều thẻ được cài đặt trên hệ thống của bạn.
Checksum: Tập tin lgpRegInfo.txt đường dẫn C: \ Program Files \ Logopress \ Logopress3 \ trang mở trong Notepad và gõ Checksum tham gia vào lĩnh vực này.

8- Nhấp vào nút Tạo ra để tạo ra giấy phép. Đặt tên giấy phép mặc định là license.dat và sao chép nó vào C: \ Program Files \ Logopress \ Logopress3 \ site.

avatar