Please enable Javascript And Refesh (F5)

Alias ​​AutoStudio v2018 MacOSX – Phần mềm thiết kế ô tô cho Mac - Viet Nhap. Com
no comments

Alias ​​AutoStudio v2018 MacOSX – Phần mềm thiết kế ô tô cho Mac

Alias ​​AutoStudio v2018 là một trong những phần mềm thiết kế 3D tốt nhất để giải trí, tài nguyên thiên nhiên, sản xuất, kỹ thuật, xây dựng và cơ sở hạ tầng dân dụng, đã công bố phát hành Alias ​​AutoStudio 2018, giải pháp lý tưởng cho thiết kế ô tô, tạo kiểu và kỹ thuật. Một tập hợp rộng lớn các công cụ phác thảo, mô hình hóa, trực quan hóa và phân tích cho toàn bộ quá trình thiết kế xe.

Autodesk Alias ​​AutoStudio 2018 là phiên bản mới của một sản phẩm phần mềm nổi tiếng về thiết kế ô tô. Autodesk là công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp phát triển sản phẩm phần mềm cho kỹ thuật, kiến ​​trúc, xây dựng, sản xuất, truyền thông, v.v. Phiên bản mới của Alias ​​AutoStudio là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ ai có công việc liên quan đến thiết kế ô tô.

Phiên bản này cung cấp nhiều công cụ và tính năng mới cho mô hình hóa khái niệm, bề mặt kỹ thuật, cộng tác nhóm, kỹ thuật đảo ngược và trực quan thiết kế thời gian thực. Ngoài ra, Alias ​​AutoStudio 2018 là công cụ tốt nhất để đáp ứng nhu cầu của các nhà thiết kế công nghiệp khó tính nhất. Phiên bản đặc biệt này bao gồm rất nhiều công cụ quan trọng để phác thảo, lập mô hình và tạo ra các bề mặt trong khu vực thiết kế ô tô.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar