Please enable Javascript And Refesh (F5)

PowerPhotos v1.4 MacOSX – Phần mềm quản lý ảnh dễ dàng cho Mac - Viet Nhap. Com
no comments

PowerPhotos v1.4 MacOSX – Phần mềm quản lý ảnh dễ dàng cho Mac

PowerPhotos cho phép bạn chia nhỏ ảnh Photos.app của bạn trong một số thư viện Ảnh, thay vì phải lưu trữ tất cả chúng trong một thư viện khổng lồ. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các thư viện hoặc chỉ duyệt các ảnh trong thư viện của mình trực tiếp từ PowerPhotos mà không phải mở từng thư viện trong Ảnh.

PowerPhotos cũng hỗ trợ tìm kiếm tất cả thư viện của bạn cùng một lúc để giúp bạn theo dõi một bức ảnh cụ thể. Nếu bạn sử dụng Thư viện ảnh iCloud để đồng bộ hóa ảnh với các thiết bị khác của bạn, việc chia nhỏ thư viện của bạn có thể giúp tiết kiệm chi phí lưu trữ iCloud. Sử dụng một thư viện duy nhất để giữ một bộ sưu tập nhỏ hơn mà bạn đồng bộ hóa với iCloud trong khi vẫn giữ phần lớn các ảnh của bạn trong các thư viện riêng biệt để iCloud không chiếm không gian. PowerPhotos có thể phân tích các thư viện của bạn cho các bức ảnh trùng lặp, hiển thị chúng cho bạn cạnh nhau và cho phép bạn loại bỏ các bản sao thêm ảnh mà bạn không còn cần nữa.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar