Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tải xuống Autodesk DWG TrueView 2018 x86 / x64 – Xem các tệp AutoCAD - Viet Nhap. Com
no comments

Tải xuống Autodesk DWG TrueView 2018 x86 / x64 – Xem các tệp AutoCAD

Autodesk DWG TrueView cho phép bạn xem các tập tin .dwg và bao gồm phần mềm DWG TrueConvert ™ cho phép bạn chuyển đổi các tập tin mới hơn.dwg để làm việc với các phiên bản cũ của AutoCAD.


Yêu cầu hệ thống

Hệ điều hành: Windows 7 / Windows 8
CPU: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon Dual core /
Bộ nhớ Intel Xeon / Intel Pentium 4 : RAM 2GB
Đĩa cứng: 3GB

Hướng dẫn cài đặt

1. Tải xuống phần mềm trước và sau đó giải nén.
2. Cài đặt phần mềm bằng cách cài đặt tập tin.
3. Phần mềm là miễn phí và có thể được sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào

Link 1 x86 | link 2 x64

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar