Please enable Javascript And Refesh (F5)

TinkerTool System v5.92 MacOSX – Phần mềm đã thay đổi các cài đặt chính của Mac - Viet Nhap. Com
no comments

TinkerTool System v5.92 MacOSX – Phần mềm đã thay đổi các cài đặt chính của Mac

TinkerTool System là một tập hợp các tính năng tiện ích hệ thống giúp bạn thực hiện các tác vụ quản trị nâng cao trên các máy tính Apple Macintosh. Ứng dụng này sử dụng giao diện người dùng tự điều chỉnh tự động điều chỉnh theo mô hình máy tính và phiên bản OS X mà bạn chạy. Tất cả các tùy chọn có sẵn trong tình huống hiện tại đều có thể truy cập thông qua “panes”, rất giống với các kỹ thuật bạn đã biết từ ứng dụng System Preferences. Các tính năng được điều khiển bởi một cửa sổ duy nhất cho phép bạn sử dụng ứng dụng như một hộp công cụ chung và trợ lý First Aid.

Phiên bản 5.90 (Xây dựng 180123)
– Thêm một tính năng mới để kiểm tra xem việc áp dụng tên dài có thể gây ra các vấn đề kỹ thuật trong một số ứng dụng, khi số byte tối đa trong các đường dẫn tập tin tuyệt đối được bảo đảm để được hỗ trợ bởi hệ điều hành bị vượt quá. .
– Ứng dụng bây giờ làm cho người dùng biết nếu giấy phép cũ với mục nhập đăng ký thủ công đã được kích hoạt với tùy chọn để trở thành có giá trị chỉ cho một tài khoản người dùng không hành chính. Cấu hình này không còn hợp lý, vì vậy đăng ký phải được nhập lại với tùy chọn trở thành có giá trị cho quản trị viên hoặc cho tất cả tài khoản người dùng.
– Ứng dụng không còn cung cấp chế độ định giá mà không có giấy phép cho người dùng không phải là quản trị viên vì các tài khoản đó sẽ không thể kiểm tra tất cả các tính năng.
– Ứng dụng bây giờ làm rõ rằng tính năng chẩn đoán để kiểm tra quạt không thể được sử dụng với iMac Pro tại thời điểm này.
– Tùy chọn không đánh thức các máy tính di động khi mở nắp màn hình phải được gỡ bỏ. Mặc dù cài đặt này vẫn được cung cấp và được tài liệu hóa bởi Apple, nó không còn có hiệu lực trên Mac di động nữa.
– Cố định một vấn đề mà nút thanh công cụ trong cửa sổ kiểm soát không thể được nhấn trong những tình huống nhất định.

TinkerTool System 5 MacOSX

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar