Please enable Javascript And Refesh (F5)

NCH Switch Plus v6.10 – Phần mềm chuyển đổi âm thanh và mã hóa - Viet Nhap. Com
no comments

NCH Switch Plus v6.10 – Phần mềm chuyển đổi âm thanh và mã hóa

Chuyển đổi âm thanh File Converter là một trong những chuyển đổi tập tin âm thanh nhiều định dạng ổn định và đa định dạng sẵn có và rất dễ sử dụng. Bộ chuyển đổi âm thanh phổ dụng hỗ trợ tất cả các định dạng phổ biến, Chuyển đổi hoặc nén các tệp tin âm thanh trong vài phút, Trình chuyển đổi hàng loạt âm thanh để chuyển đổi nhiều tệp cùng một lúc, Trích xuất âm thanh từ bất kỳ tệp phương tiện nào kể cả video.

 
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar