Please enable Javascript And Refesh (F5)

PdfFactory Pro v6.25 – Phần mềm chuyển đổi bất kỳ tài liệu hoặc hình ảnh vào một tập tin PDF - Viet Nhap. Com
no comments

PdfFactory Pro v6.25 – Phần mềm chuyển đổi bất kỳ tài liệu hoặc hình ảnh vào một tập tin PDF

pdfFactory PRO dành cho những người cần các tệp PDF an toàn và các tính năng nâng cao khác. Phiên bản này cho phép bạn mã hóa (40 hoặc 128 bit chế độ) và kiểm soát truy cập vào tập tin PDF như sau:
– Ngăn chặn bản sao của văn bản và đồ họa từ PDF
– ngăn chặn in ấn của PDF
– ngăn chặn việc mở PDF mà không có mật khẩu
– ngăn chặn việc chỉnh sửa các tệp PDF (có thể chỉnh sửa tệp PDF!)

 
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar