Please enable Javascript And Refesh (F5)

Reg Organizer v8.10 – Phần mềm quản lý và tối ưu hóa Registry - Viet Nhap. Com
no comments

Reg Organizer v8.10 – Phần mềm quản lý và tối ưu hóa Registry

Reg Organizer là một phần mềm cho phép bạn cải thiện hiệu suất của máy tính bằng cách dọn dẹp và chống phân mảnh các khóa registry Windows, gỡ cài đặt các chương trình và các phần mềm khác.
Giao diện của chương trình là đơn giản và đơn giản. Bạn có thể bắt đầu bằng cách thực hiện quét trên mục đăng ký của bạn.


Nếu bạn là người dùng nâng cao, bạn có thể chỉ định những gì bạn muốn Reg Organizer kiểm tra giữa các chương trình đã cài đặt, bản ghi phần mềm, các mục khởi động, phần mở rộng tệp, lệnh trình bao, các loại tệp tin, thư viện chia sẻ, các đường dẫn ứng dụng và hơn thế nữa.
Khi nói đến tối ưu hoá registry, bạn có thể thiết lập Reg Organizer để tắt máy tính sau khi nó kết thúc. Trong quá trình này, bạn không thể làm việc với các ứng dụng mở khác hoặc hủy nhiệm vụ.

 
avatar