Please enable Javascript And Refesh (F5)

[DOWNLOAD]Rhinoceros 5.4.1 For MAC FULL CR@CK + FSHARE
no comments

Rhinoceros 5.4.1 For MAC – Phần mềm thiết kế CAD/CAM chuyên nghiệp

Rhinoceros cho MAC là phần mềm mô hình hóa công nghiệp. Các hình dạng phức tạp cao có thể được mô phỏng hoặc thu được trực tiếp thông qua các bộ số hoá số. Với công cụ mạnh mẽ dựa trên NURBS của nó Rhino 5 cho MAC có thể tạo, chỉnh sửa, phân tích và dịch các đường cong, bề mặt và chất rắn. Không có giới hạn về độ phức tạp, mức độ, hoặc kích cỡ.

Các tính năng
 
  • Các công cụ mô hình hóa 3-D dạng tự do,biên tập, chỉnh sửa bất kỳ hình dạng nào bạn có thể tưởng tượng.
  • Độ chính xác cần thiết để thiết kế, nguyên mẫu, kỹ sư, phân tích và chế tạo bất cứ thứ gì từ máy bay đến đồ trang sức.
  • Tương thích với tất cả các thiết kế, soạn thảo, CAM , kỹ thuật, phân tích, rendering, hoạt hình và phần mềm minh họa khác.
  • Đọc và sửa chữa các tệp IGES cực kỳ chuyên nghiệp .
  • Dễ học và sử dụng mà bạn có thể tập trung vào thiết kế và hình dung mà không bị phân tâm bởi phần mềm.
  • Nhanh, ngay cả trên một máy tính xách tay thông thường. Không cần phần cứng đặc biệt.

Có gì mới trong Rhinoceros 5.4.1 For MAC

Loading…
  • Hiệu suất và sự nâng cao tính ổn định
avatar