Please enable Javascript And Refesh (F5)

SketchUp Pro 2018 – Ứng dụng thiết kế và mô phỏng 3D - Viet Nhap. Com
no comments

SketchUp Pro 2018 – Ứng dụng thiết kế và mô phỏng 3D

Giới thiệu

Vietnhap – SketchUp Pro 2018 là ứng dụng thiết kế và mô phỏng tạo hình 3D. Đây là phần mềm sử dụng cực kì đơn giản, tạo hình nhanh chóng để tạo ra những dự án.

SketchUp Pro 2018

Tính năng chính

  • Mục thông minh hơn
  • Tạo bản vẽ tốt hơn
  • Got BIM
avatar