Please enable Javascript And Refesh (F5)

Technodigit 3DReshaper v17.1.11.25190 x64 – Phần mềm Xử lý và Đánh giá 3D - Viet Nhap. Com
no comments

Technodigit 3DReshaper v17.1.11.25190 x64 – Phần mềm Xử lý và Đánh giá 3D

Ảnh chụp màng hình

Technodigit 3DReshaper 17
Technodigit 3DReshaper 17
Technodigit 3DReshaper 17
Technodigit 3DReshaper 17

Hướng dẫn cài đặt – Mở file Readme.txt và làm theo hướng dẫn

1. Cài đặt phần mềm.
2. Chạy phần mềm và sao chép ID máy tính trong cửa sổ mở ra trong phần Tùy chọn Giấy phép.
3. Chạy tệp Technodigit_3DReshaper_2017_Calc.exe trong thư mục Cr@ck và trong cửa sổ bật lên nhập số ID máy tính được sao chép trong bước trước và nhấn phím Enter để tạo mã ủy quyền.
4. Sau đó, sao chép mã Authorization tạo ra vào cửa sổ chương trình và trong phần có cùng tên và nhấp vào nút Activate License.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar