Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tekla Reinforced Concrete Extensions 2017 Build 2018/0309 - Viet Nhap. Com
no comments

Tekla Reinforced Concrete Extensions 2017 Build 2018/0309

Hướng dẫn cài đặt 

1 Plugins không cần cr@ck / license và chỉ cần cài đặt chúng.
2. Mỗi plugin được đặt trong một thư mục riêng chứa tệp .tsep và các tệp văn bản / hình ảnh.
3. Trong hình ảnh trong thư mục của mỗi plug-in, nó được xác định plugin nào tương thích với phần mềm Tekla Structures. (Mặc dù các văn bản trong bức ảnh được in bằng tiếng Nga, nhưng các phiên bản phần mềm tương thích là dễ hiểu)

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar