Please enable Javascript And Refesh (F5)

Tekla Structures 2018 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D - Viet Nhap. Com
no comments

Tekla Structures 2018 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D

Tekla Structures là một trong những sản phẩm có sẵn trong khác nhau cấu hình và môi trường cục bộ cung cấp bộ chuyên ngành về chức năng cho phù hợp với phân khúc và văn hóa cụ thể nhu cầu của ngành công nghiệp xây dựng.
Quy trình công việc hợp tác là chìa khóa để giảm thiểu sai sót và tối đa hóa hiệu quả trong ngành xây dựng và xây dựng. Điều này dẫn đến khả năng sinh lợi cao và thời gian hoàn thành dự án.

Tekla tích hợp có hiệu quả vào các phần mềm công nghiệp khác của AEC thông qua Tekla Open API ™, đồng thời duy trì mức độ toàn vẹn và tính chính xác của dữ liệu. Tekla Open API dựa trên phần mềm kết nối Microsoft® .NET và cung cấp giao diện hiện đại cho sự hợp tác giữa các hệ thống phần mềm.

Phân tích và Thiết kế
Phần mềm Tekla Structures có thể giao tiếp với một số gói phân tích và thiết kế (A & D) thông qua Tekla Open API. Ngoài ra, Tekla Structures liên kết với gói A & D bằng cách truyền tệp. Các định dạng được hỗ trợ, ví dụ, SDNF, CIS / 2 và cấu trúc IFC. Nếu bạn sử dụng bảng tính tính toán của A & D trong nhà, Tekla Structures cũng có thể liên kết với các bảng tính này.

Lợi ích của việc liên kết với các gói A & D:
– Điều phối và hình dung mô hình,
– Cả kỹ sư và người soạn thảo đều có thể làm việc trên cùng một mô hình dự án
– Quản lý thay đổi hiệu quả sẽ giữ thông tin dự án được cập nhật

Ảnh chụp màng hình

Tekla Structures 2018 x64 - Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 - Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 - Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 - Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
Tekla Structures 2018 x64 – Phần mềm Thiết kế Kết cấu 3D
avatar