Please enable Javascript And Refesh (F5)

Vectric Aspire v9.015 x86 / x64 + ClipArts – Phần mềm mô hình hóa CNC - Viet Nhap. Com
no comments

Vectric Aspire v9.015 x86 / x64 + ClipArts – Phần mềm mô hình hóa CNC

Các tính năng bao gồm:
– Hợp phần 3D thiết kế từ vectơ 2D
– Textures 3D từ các tập tin hình ảnh
– Nhập các tập tin 3D – STL, DXF, OBJ, VRML, V3M, Crv3D, 3Dclip
– Interactive chỉnh sửa 3D – điêu khắc, pha trộn và làm mịn
– 3D thô và hoàn thiện toolpaths
– Bộ sưu tập lớn của clip 2D và 3D file nghệ thuật bao gồm Panels, dệt, Textures và 100 mô hình 3D từ Vector Art 3D, một mình trị giá trên $ 3500
– Lắp đặt DVD bao gồm hơn 35 giờ video chất lượng cao Đào tạo Hướng dẫn và một 340+ trang Reference Manual
– Tất cả các bản vẽ 2D, thiết kế và bố trí công cụ có sẵn trong Vcarve Pro – kiểm soát lớp, đường dẫn, Snap Grid và cai trị, vv
– Văn bản chỉnh sửa với phông chữ nét duy nhất
– True Shape làm tổ Tối đa hóa việc sử dụng tài liệu Giảm thiểu chất thải
– Nhập / xuất khẩu của DWG, DXF, EPS, AI, PDF
– kích thước vector tương tác, định vị, chỉnh sửa nút
– Bọc Rotary gia công trục
– Vcarving và 3D Engraving toolpaths
– 2D Profiling với giữ xuống tab tương tác, dẫn, việc đẩy và các tùy chọn khác
– Lớn lên 3D Prism công
– tự động khảm với nhiều tùy chọn inlay
– có đường rãnh toolpaths với đoạn đường nối trong các tùy chọn hiện /
– bỏ túi toolpaths với các tùy chọn đoạn đường nối
– Khoan với tùy chọn chu kỳ nụ hôn
– vát Letters
– người dùng định nghĩa, hình cắt Form
– toolpaths Dự án Onto hình dạng 3D và bề mặt cong
– Lát đường chạy dao để cắt giảm việc làm lớn trong các phần trên máy nhỏ
– đường chạy dao mẫu có sẵn để tự động áp dụng chiến lược và các thiết lập để thiết kế mới sử dụng phổ biến
– chất lượng cao nhiều màu đường chạy dao Preview để xác minh một phần và chính khách hàng

Ảnh chụp màng hình

 Vectric Aspire v9.015 x86 /
Vectric Aspire v9.015 x86 /
Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar