Please enable Javascript And Refesh (F5)

Abelssoft Win10 PrivacyFix v2.1 – Phần mềm bảo mật cho Windows 10 - Viet Nhap. Com
no comments

Abelssoft Win10 PrivacyFix v2.1 – Phần mềm bảo mật cho Windows 10

Abelssoft Win10 PrivacyFix 2.1 – Windows 10 là phiên bản mới nhất của loạt hệ điều hành do Microsoft phát triển. Mặc dù nó đại diện cho bước tiếp theo trong sự phát triển của hệ điều hành, một số người cho biết rằng phần mềm này được sử dụng cho dữ liệu leeching và sự xâm lấn quyền riêng tư.

Foil nỗ lực của Microsoft để thu thập thông tin cá nhân của bạn
Win10 PrivacyFix chặn máy chủ chuyển dữ liệu của Microsoft và vô hiệu hóa các dịch vụ thích hợp.

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar