Please enable Javascript And Refesh (F5)

ActivePresenter Professional Edition v7.2.4.0 x64 – Phần mềm tạo màn hình và quay phim - Viet Nhap. Com
no comments

ActivePresenter Professional Edition v7.2.4.0 x64 – Phần mềm tạo màn hình và quay phim

ActivePresenter là một ứng dụng phần mềm chuyên nghiệp với mục đích là giúp bạn thực hiện các hoạt động chụp màn hình video và chỉnh sửa các tệp. 

Nó có thể được sử dụng như một công cụ giáo dục, vì nó cho phép bạn tạo các bài thuyết trình phức tạp có thể bao gồm các chú thích và lời khuyên. 

Cách bố trí có vẻ hơi lấn át ở cái nhìn đầu tiên, nhưng điều này chỉ vì ứng dụng được đóng gói với nhiều tham số chuyên dụng.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Chứa nội dung của thư mục exe Cracked tại vị trí cài đặt phần mềm * Sao chép và thay thế (các) tập tin trước đó.
3. Chạy phần mềm

avatar