Please enable Javascript And Refesh (F5)

ActiveState Komodo IDE v11.1.0 Build 91033 – Phần mềm lập trình chuyên nghiệp - Viet Nhap. Com
no comments

ActiveState Komodo IDE v11.1.0 Build 91033 – Phần mềm lập trình chuyên nghiệp

ActiveState Komodo là môi trường phát triển tích hợp chuyên nghiệp từng đoạt giải thưởng (IDE) cho các ngôn ngữ động, cung cấp một không gian làm việc mạnh mẽ để chỉnh sửa, gỡ lỗi và thử nghiệm các chương trình của bạn. 

Komodo cung cấp hỗ trợ nâng cao cho Perl, PHP, Python, Ruby và Tcl, trên Linux, Mac OS X, Solaris và Windows. Komodo là một phần mềm sẽ chỉnh sửa, gỡ lỗi và kiểm tra các chương trình của bạn.

Ảnh chụp màn hình

Hướng dẫn cài đặt

1. Cài đặt phần mềm.
2. Từ thư mục Cr@ck, hãy chạy tệp Keygen.exe và nhấp vào nút Tạo hoặc tệp .lic trong thư mục Crack trong đường dẫn:

C: \ Users \ Farad * \ AppData \ Roaming \ ActiveState

Sao chép
* Farad là tên người dùng bạn sử dụng để làm việc với Windows.
3. Chạy phần mềm

avatar