Please enable Javascript And Refesh (F5)

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC v7.3.1.10 Portable - Viet Nhap. Com
no comments

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC v7.3.1.10 Portable

Adobe Photoshop Lightroom Classic CC   Portable – Chụp toàn bộ ánh sáng. Tạo hình ảnh tuyệt vời từ những cảnh có độ tương phản cao. HDR Merge mới cho phép bạn kết hợp nhiều ảnh được chụp với các cài đặt phơi sáng khác nhau thành một phạm vi ảnh động cao duy nhất. Đừng để các điểm bụi, splotches, hoặc phiền nhiễu khác và sai sót có được trong cách của một shot lớn. Với Brush Healing tiên tiến trong Adobe Photoshop Lightroom, bạn không chỉ có thể thay đổi kích thước cọ vẽ mà còn có thể di chuyển nó trong các đường dẫn chính xác. Yếu tố cảnh không mong muốn – ngay cả những yếu tố có hình dạng bất thường như chỉ biến mất.

avatar