Please enable Javascript And Refesh (F5)

AOMEI Partition Assistant v7.0 Phần mềm quản lý đĩa cứng và phân vùng - Viet Nhap. Com
no comments

AOMEI Partition Assistant v7.0 Phần mềm quản lý đĩa cứng và phân vùng

AOMEI Partition Assistant Là phần mềm phân vùng ma thuật và máy chủ thay thế miễn phí, AOMEI Partition Assistant mang đến khả năng quản lý phân vùng đĩa toàn diện cho Windows PC và Server OS. Đặc biệt là mở rộng kích thước phân vùng. Khi bạn đang tự hỏi làm thế nào để tối đa hóa việc sử dụng đĩa, nó không bao giờ được dễ dàng hơn để mở rộng / thu nhỏ phân vùng hoặc di chuyển, hợp nhất khối lượng mà không mất dữ liệu bằng phần mềm phân vùng AOMEI. 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
avatar